Na co chorują sprzedawcy i jak o nich dbać?

Na co chorują sprzedawcy i jak o nich dbać?

 

  • Ponowne otwarcie handlu może zwiększyć i tak dużą rotację pracowników.
  • W drugim półroczu 2020 r. pracodawcę zmieniło aż 35% sprzedawców, a 23% aktywnie poszukuje nowej pracy.
  • Jak dbać o zdrowie pracowników sektora handlu i jakie świadczenia powinna uwzględniać ich medycyna pracy?

Od 1 lutego br. znów możemy robić zakupy w centrach handlowych. Mimo wciąż obowiązującego rygoru sanitarnego sektor handlu ma szansę złapać drugi oddech. Jego pracownicy, zatrudnieni na stanowiskach sprzedawców i kasjerów, nie czekają jednak na lepsze czasy z założonymi rękami – wg Monitora Rynku Pracy Randstadt zmieniają oni pracodawców najczęściej, zdecydowanie wyprzedzając dotychczasowych liderów, pracowników sektora budowlanego. Chętnie rozważają też tego rodzaju zmianę, aktywnie poszukując nowego stanowiska (tak deklaruje 23% z nich).

Na jakie choroby narażeni są pracujący w handlu?

W czasie pandemii znaczenie ich pracy wzrasta – stanowią już nie tylko pierwszą linię kontaktu z klientem, budującą wizerunek marki, ale są w zawiązku z tym grupą najmocniej narażoną na zakażenie koronawirusem, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. Dbając o zdrowie własne i klientów, muszą ściśle przestrzegać reżimu sanitarnego. Co mogą zrobić dla nich pracodawcy, żeby zmniejszyć zagrożenie, zapewnić większy komfort pracy i jednocześnie wpłynąć na rosnącą chęć do zmian miejsca zatrudnienia?

Sprzedawca i kasjer wykonują ciężką fizycznie pracę. Oprócz bycia „na pierwszej linii frontu” w sensie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, od lat grupa ta odznacza się większą skłonnością do występowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, wad postawy i problemów z krążeniem. Dlatego ich pracodawcy powinni wyjść poza schemat odbywających się raz na kilka lat badań okresowych, zapewniając pracownikom dostęp do najlepszych świadczeń w ramach medycyny pracy. Profilaktykę zapobiegającą chorobom zawodowym warto teraz uzupełnić też o przeciwdziałanie COVID-19, poprzez regularne testy przesiewowe załogi, co oferują m.in. ubezpieczyciele – zauważa Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Pierwszoplanowa rola profilaktyki

Wysoka rotacja sprzedawców i kasjerów powinna zatem skłonić pracodawców do zapewnienia zatrudnionym ułatwionego dostępu do opieki medycznej, nie tylko pod kątem COVID-19, ale też wymienionych chorób zawodowych. Zwłaszcza przy mniejszej dostępności świadczeń publicznych w związku ze skupieniem się NFZ na walce z pandemią. Warto tym bardziej, że odpowiedni dobór świadczeń medycyny pracy może istotnie przyczynić się do polepszenia ich ogólnego stanu zdrowia, a co za tym idzie ograniczać liczbę czy długość zwolnień lekarskich. Z jakich rozwiązań mogą skorzystać pracodawcy?

Coraz więcej pracodawców interesuje się możliwością zapewnienia pracownikom prywatnej opieki zdrowotnej za pomocą ubezpieczeń grupowych lub w ramach pakietów medycznych. Pozwalają one na sprawną i regularną kontrolę stanu zdrowia pracowników. Co istotne, świadczenia pomagające przeciwdziałać chorobom zawodowym można realizować w ramach medycyny pracy. Nieważne czy za pośrednictwem polisy, czy na mocy umowy z publiczną placówką. Żeby odpowiednio dobrać zakres ubezpieczenia, trzeba sprawdzić, na jakie schorzenia narażeni są pracownicy zajmujący dane stanowisko oraz uwzględnić ich wiekdodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

W przypadku pracowników handlu warto w szczególności uwzględnić profilaktykę nabytych wad postawy, świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznaniu urazów oraz dostęp do profilaktyki kardiologicznej. W skład tak skonstruowanego pakietu pomocy medycznej wchodziłby zatem dostęp do m.in. następujących świadczeń:

  • konsultacje ortopedyczne i kardiologiczne,
  • badania obrazowe: RTG, rezonans magnetyczny,
  • EKG, ECHO serca,
  • rehabilitacja narządów ruchu.
drukuj

Kontakt dla mediów