W 2021 r. wzrośnie świadomość energetyczna wśród MŚP.jpg

W 2021 r. wzrośnie świadomość energetyczna wśród MŚP

  • Wprowadzenie opłaty mocowej spowoduje wzrost świadomości przedsiębiorców w kwestii udziału opłat za energię w kosztach firmy.
  • Na znaczeniu zyska efektywność energetyczna i możliwości korzystania z alternatywnych źródeł energii, tym bardziej że nie wymaga to montażu dodatkowych urządzeń.
  • MŚP coraz częściej oferowane są warunki zakupu energii, które dotychczas dostępne były tylko dla dużych przedsiębiorstw.

 

Opłata mocowa może w znaczny sposób zwiększyć rachunki za energię

Od stycznia na rachunkach za prąd pojawiła się nowa pozycja - opłata mocowa. Obowiązuje ona wszystkich odbiorców energii, ale to dla właścicieli firm może być najbardziej dotkliwa. Stawka opłaty mocowej dla przedsiębiorstw wynosi 76.20 zł za 1MWh i obowiązuje od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00, czyli w godzinach pracy większości małych i średnich przedsiębiorstw. Branże o dużym zużyciu energii, jak rolnictwo czy produkcja chemiczna, mogą spodziewać się znacznie wyższych rachunków za prąd. Przedsiębiorcy, chcąc uniknąć wyższych opłat za energię, rozważają zmianę godzin pracy firmy, jednak nie zawsze jest to możliwe.

 

- Są jednak inne opcje, dzięki którym firmy mogą zmniejszyć wysokość rachunków za prąd. Kluczowa jest tutaj optymalizacja zużycia energii oraz dopasowanie oferty na jej zakup do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Np. w Axpo, klientom o dużym zużyciu energii - w tym z branż przemysłowych i budownictwa - proponujemy produkty SPOT, które charakteryzują się dopasowaniem ceny sprzedaży prądu do aktualnej sytuacji w gospodarce oraz cen energii na rynku hurtowym. Przy spadku cen prądu klient automatycznie odczuwa tą różnicę w płaconych rachunkach. W ubiegłym roku umożliwiliśmy taki sposób rozliczeń także mniejszym przedsiębiorstwom – mówi Katarzyna Bienias Dyrektor sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw w Axpo Polska.

 

Zielona energia nie musi oznaczać inwestycji w dodatkowe urządzenia

W 2020 r. rosło zainteresowanie gospodarstw domowych fotowoltaiką. Duża konkurencja na rynku sprawia, że instalacje stają się coraz bardziej popularne, a chęć uniknięcia opłaty mocowej może dodatkowo wpłynąć na wzrost zainteresowania energią ze słońca. Jednak dynamiczny rozwój OZE w Polsce nie jest jedynie wynikiem kalkulacji opłacalności. Ciągle rośnie świadomość ekologiczna Polaków, którzy także przy wyborze usługodawców coraz więcej uwagi przykładają na ich odpowiedzialność za środowisko. Korzystanie z zielonej energii buduje więc przewagę konkurencyjną firmy.

 

- Energia odnawialna nadal kojarzy się z koniecznością inwestowania w kosztowne instalacje fotowoltaiczne lub farmy wiatrowe, przez co MŚP jeszcze nie do końca wykorzystuje potencjał drzemiący w OZE. Tymczasem nawet mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozwolić sobie na korzystanie wyłącznie z zielonej energii – na podobnych zasadach, jak z dotychczasowym sprzedawcą prądu. W ten sposób mogą pochwalić się klientom i kontrahentom proekologiczną postawą bez ponoszenia dodatkowych kosztów – tłumaczy Katarzyna Bienias.

 

Warunki dla dużych przedsiębiorstw teraz dostępne także dla MŚP

Sprzedawcy energii dostrzegają potencjał współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, dlatego coraz śmielej oferują im warunki, dotychczas dostępne tylko dla dużych firm. Jedną z takich opcji jest zmiana ze stałej ceny za energię na cenę odzwierciedlającą aktualną sytuację rynkową. Firma zyskuje możliwość zakupu energii w atrakcyjnych cenach rynkowych, bez konieczności śledzenia na bieżąco indeksów giełdowych. Tego typu usługa eliminuje także ryzyko podjęcia decyzji zakupowej w nieodpowiednim momencie – wszystkim zajmują się tym eksperci, którzy na bieżąco analizują rynek.

 

- Produkt ten umożliwia klientowi zakup energii elektrycznej po zmiennych cenach wyliczanych w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Miesięczna cena energii jest obliczana jako średnia ważona zakupionej energii w oparciu o ceny wynikające z Fixingu I na TGE. Opcja ta jest atrakcyjna przede wszystkim dla klientów, których zużycie prądu jest stabilne (możliwe do przewidzenia) oraz największe poza godzinami szczytowymi – dodaje Katarzyna Bienias z Axpo Polska.

Kontakt dla mediów