Umowy PPA z odbiorcami końcowymi przyszłością branży energetycznej w Polsce

Umowy PPA z odbiorcami końcowymi przyszłością branży energetycznej w Polsce

  • W 2020 r. zakontraktowana moc w ramach korporacyjnych umów na zakup energii (Corporate PPA) w Europie wzrosła w stosunku do 2019 r. o blisko 60%.
  • Zalety tego typu umów są obopólne - nabywcy zyskują długoterminową stabilność cen energii, wytwórcy – pewność zbytu oraz zwrotu inwestycji w OZE.
  • Zarówno wytwórcy, jak i odbiorcy energii, poprzez wsparcie rozwoju OZE w Polsce, przyczyniają się także do transformacji energetycznej w kraju.
  • Przykładem tego typu umów w Polsce jest kontrakt PPA Axpo Polska z GIG i Danone.

Popularność korporacyjnych umów na zakup zielonej energii (PPA) z roku na rok rośnie. Ubiegły rok, pomimo zamrożenia gospodarki w związku z pandemią, był rekordowy pod tym względem. W sumie w 2020 r. w Europie podpisano 51 tego typu umów, a łączna moc zakontraktowanej na podstawie PPA energii osiągnęła już blisko 4 GW – to wzrost o 60% w stosunku do roku poprzedniego*. Jak przekonują eksperci, zalety kontraktów PPA oraz możliwości, jakie stwarzają, będą coraz częściej dostrzegane, szczególnie przez te najbardziej energochłonne oraz wrażliwe na kwestie środowiskowe przedsiębiorstwa.

Umowy PPA – na czym to polega?

PPA (z ang. Power Purchase Agreement) jest umową na zakup zielonej energii zawieraną między wytwórcą OZE a odbiorcą końcowym. Charakteryzuje się długim okresem obowiązywania, standardowo zawierana jest bowiem na 10-20 lat, minimum to 5 lat.

- Przez cały ten czas zarówno wytwórca energii, jak i jej odbiorca mają gwarancję stabilności. Wytwórca zyskuje pewność, że wytworzona energia znajdzie zbyt i projekt będzie w stanie obsłużyć finansowanie zewnętrzne, które pozyskał na jego realizację. Często jest to warunek, bez którego banki nie sfinansują projektu OZE. Można powiedzieć, że tego typu umowy umozliwiają dalszy rozwój OZE w Polsce. Z kolei odbiorca zabezpiecza koszty energii na okres tej umowy, co jest szczególnie ważne pod kątem zarządzania kosztami i budżetowania. Dodatkowym profitem jest możliwość korzystania z zielonej energii, do czego zobowiązują firmy nie tylko CSR-owe zasady korporacyjne, ale coraz częśćiej także partnerzy biznesowi. Wypracowanie optymalnych dla obu stron warunków umowy PPA jest skomplikowanym procesem, ale osiągnięty kompromis na długi czas zabezpiecza interesy tych firm – mówi Paweł Wierzbicki, Head Origination w Axpo Polska.

Rodzaje umów PPA

Istnieje kilka rodzajów umów PPA. Pierwszy, to kontrakt finansowy, tzw. wirtualny, w którym nie dochodzi do fizycznej sprzedaży zielonej energii. Strony ustalają ilość energii i cenę, następnie rozliczają się z różnicy między stałą ceną kontraktową a bieżącą zmienną ceną energii dla uzgodnionego wolumenu. W zależności od tego, czy bieżące ceny są niższe lub wyższe niż te w umowie, jedna ze stron wypłaca różnicę drugiej.

Drugi wariant polega na tym, że spółka obrotu energią podpisuje umowę na fizyczny zakup energii od wytwórcy OZE i na fizyczną sprzedaż energii do odbiorcy końcowego. Rolą spółki obrotu jest bilansowanie produkcji i zużycia energii, natomiast podmioty uzgadniają między sobą jej cenę.

W trzeciej opcji wytwórca zielonej energii staje się jej bezpośrednim sprzedawcą dla odbiorcy końcowego. Ze względu na nieprzewidywalność pogody, odbiorca musi być zabezpieczony w razie niewystarczającej produkcji energii – np. ze względu na mniejsze nasłonecznienie lub porywy wiatru. Tutaj pojawia się rola spółki obrotu energią w kwestii bilansowania. Jeżeli brakuje energii, to spółka kupuje ją na rynku. Natomiast jeśli firma ma mniejsze zapotrzebowanie na prąd, to spółka sprzedaje nadwyżkę. Odbiorca końcowy zyskuje zatem dwóch sprzedawców energii – OZE i spółkę obrotu.

- Tego typu umowę zawarliśmy w ostatnim czasie z firmą Green Investment Group – jako wytwórcą zielonej energii oraz Danone – jako odbiorcą końcowym. Rolą Axpo jest świadczenie usług zapewniających, że energia, wytworzona przez farmę wiatrową Jóźwin o mocy 25.3 MW, będzie dostarczana do punktów poboru Danone w Polsce. Axpo zakupi również nadwyżkę energii wygenerowaną przez farmę wiatrową i zapewni jej dostawy energii na potrzeby własne oraz usługi bilansowania dla całego wolumenu. Ponadto, działając jako sprzedawca, Axpo Polska dostarczy Danone energię elektryczną zużywaną przez firmę ponad wolumen sprzedawany przez GIG. W ten sposób, firmy korzystają z zalet umowy PPA bez obaw o brak zbytu dla nadwyżki energii lub jej niedostatek przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Jest to jedna z pierwszych tak rozbudowanych umów PPA w Polsce – tłumaczy Paweł Wierzbicki.

Zalety umów PPA

Główną zaletą umów PPA jest zapewnienie stabilności dla uczestników kontraktu. Wytwórcy OZE zyskują długoterminowe zabezpieczenie odbioru energii, ograniczając w ten sposób ryzyko związane z jej wytwarzaniem. Stałe miesięczne dochody z tytułu jej sprzedaży stają się zabezpieczeniem dla banku, który chętniej udzieli finansowania dla tego typu inwestycji.  

Dla odbiorców energii zaletą jest możliwość korzystania z zielonej energii wytwarzanej przez inny podmiot, niekoniecznie znajdujący się w bliskim sąsiedztwie. To pozwala na wynegocjowanie najkorzystniejszego rozwiązania. Dodatkowe bezpieczeństwo gwarantuje spółka obrotu energią, która udostępni ewentualne niedobory energii. Odbiorca zyskuje również długoterminową stabilność cen, pozostających niezmiennymi wobec wahań rynkowych.

Zaletą dla wszystkich jest natomiast dalszy rozwój OZE w Polsce. Decydując się na umowę PPA, odbiorcy końcowi nie tylko osiągają pewne korzyści finansowe. Stają się także ważnymi podmiotami, przyczyniającymi się do transformacji energetycznej w kraju.

Umowy PPA a ślad węglowy

Rozwój OZE, do którego przyczyniają się umowy PPA, wpływa na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Firmy, już nie tylko te międzynarodowe, zobowiązują się przestrzegać standardów CSR oraz raportować swoje np. proekologiczne działania, m.in. według wytycznych Global Reporting Initiative. Kwestie środowiskowe określają standardy Greenhouse Gas Protocol. Wśród nich znajdują się zapisy dotyczące śladu węglowego. Umowy PPA, których istotą jest sprzedaż i kupno zielonej energii, pozwalają na spełnienie rygorystycznych warunków związanych z ograniczeniem śladu węglowego przedsiębiorstwa.

 

 

 

* Dane stowarzyszenia RE-Source

 

Kontakt dla mediów