20200526 144713

Axpo Polska podpisuje kolejne umowy PPA z Grupą Energix w Polsce

Axpo rozszerza współpracę ze swoim wieloletnim klientem w Polsce. Warszawski oddział Grupy podpisał dwie umowy na zakup energii (PPA) z Grupą Energix, jednym z największych izraelskich przedsiębiorstw zajmujących się energią odnawialną. W ramach umowy, Axpo Polska kupi całą moc generowaną przez dwie nowe, polskie farmy wiatrowe należące do Energix.

 

Grupa Energix jest jednym z najbardziej aktywnych, międzynarodowych inwestorów energii odnawialnej w Polsce, skoncentrowanym na rozwoju farm wiatrowych. Axpo Polska współpracuje z Energix od czasu jej wejścia na polski rynek, ponad sześć lat temu. Obie firmy podpisały wcześniej umowy PPA dotyczące farmy wiatrowej Banie o mocy 106 MW oraz farmy wiatrowej Iława o mocy 13,2 MW.

 

Rozszerzając współpracę, Axpo Polska kupi całą energię generowaną przez dwie nowe farmy wiatrowe, będące obecnie w budowie Banie III o mocy 81,4 MW oraz Sepopol o mocy 44 MW. Należące do Energix projekty otrzymały wsparcie w ramach niedawnych aukcji energii odnawialnej. Inwestycje uruchomione zostaną w 2022 roku. Transakcja umacnia Axpo w roli jednego z czołowych odbiorców energii ze źródeł odnawialnych w Polsce, z aktualnym portfelem obejmującym ponad 1 GW zainstalowanej mocy.

 

Paweł Wierzbicki, Head Origination w Axpo Polska, powiedział: „Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy z Grupą Energix w Polsce. Nasze kompleksowe know-how i szyte na miarę usługi w decydujący sposób przyczyniają się do realizacji projektów naszych klientów, umożliwiając szybki rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Umowy te dodatkowo potwierdzają silną pozycję Axpo na polskim rynku PPA ”.

 

Artur Violante, Country Manager Grupy Energix w Polsce, powiedział: "Przez ostatnie 6 lat Axpo odegrało bardzo ważną rolę w działalności naszych farm wiatrowych w Polsce, łącząc wysoki poziom profesjonalizmu z elastycznym myśleniem o biznesie. W naszym wyobrażeniu idealnego odbiorcy energii elektrycznej, wspomniane cechy są kluczowe. Z tego powodu rozszerzenie współpracy również o Banie III i Sepopol, farmy wiatrowe będące w budowie, było czymś oczywistym. To, co najbardziej cenimy we współpracy z Axpo, to wsparcie wykraczające poza zakres typowego PPA. W przyszłości liczymy na kolejne, wspólne projekty."

 

Dla farm wiatrowych Banie III i Sepopol Axpo Polska zaproponowało elastyczne umowy PPA, w ramach których Energix może aktywnie decydować, czy energia generowana przez farmy wiatrowe będzie rozliczana w oparciu o rynek spot, czy też jej cena będzie zabezpieczana produktami terminowymi. Taka struktura jest odpowiednia zarówno dla farm wiatrowych działających w ramach poprzedniego systemu wsparcia (zielone certyfikaty) w Polsce, jak i dla projektów aukcyjnych.

 

Axpo w Polsce

Axpo jest obecne na polskim rynku od 20 lat. Klienci w Polsce mogą korzystać z szytych na miarę umów PPA, a także rozwiązań w zakresie dostaw energii i gazu w oparciu o strukturyzowane kontrakty długoterminowe. W ciągu ostatnich sześciu lat Axpo rozszerzyło również swoje portfolio klientów o małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i obecnie obsługuje 15 000 tego typu firm w kraju.

 

Axpo na świecie

Axpo jest największym producentem energii odnawialnej w Szwajcarii i międzynarodowym liderem w handlu energią oraz marketingu energii słonecznej i wiatrowej. Ponad 5000 pracowników łączy doświadczenie i wiedzę z pasją do innowacji. Axpo opracowuje innowacyjne rozwiązania energetyczne dla swoich klientów w oparciu o najnowocześniejsze technologie w 40 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Azji.

 

 

Kontakt dla mediów

Załączniki