IP Rynek potrzebuje pracowników budowlanych - jak dbać o ich zdrowie

Rynek potrzebuje pracowników budowlanych – jak dbać o ich zdrowie

 

  • 40% zawodów z listy zapotrzebowania ogłoszonej przez MEiN to specjaliści sektora budowlanego.
  • Wobec chronicznych braków kadrowych, pracodawcy dokładają wszelkich starań, żeby utrzymać fachowców w zdrowiu i w firmie.
  • Program ochrony medycznej pracowników budowlanych powinien uwzględniać zarówno ryzyka zdrowotne wynikające z charakteru pracy, jak i wieku.

W ogłoszonej na początku lutego liście zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy znalazło się 30 pozycji. 40% z nich to zawody ściśle związane z sektorem budowlanym. Co więcej, 5 spośród tych profesji  pojawiło się w tym wykazie po raz pierwszy. Są to: betoniarz-zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji budowlanych, monter stolarki  oraz technik montażu i automatyki stolarki budowlanej.

Budownictwo od lat cierpi na deficyt pracowników, a to wpływa na funkcjonowanie całej gospodarki. Co więcej, w specyfikę zawodów z tego sektora wpisane są wypadki i urazy. Dlatego każdy fachowiec gotowy do pracy jest niezwykle cenny. Nawet kilkudniowa nieobecność jednego pracownika może obecnie znacząco zaburzyć pracę całej firmy. W związku z tym, pracodawcy z jeszcze większą niż wcześniej uwagą dbają o zdrowie swoich pracowników, przede wszystkim zapewniając im szybki dostęp do ewentualnej pomocy medycznej – mówi Xenia Kruszewska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Co grozi budowlańcom w pracy?

Lista chorób zawodowych w budownictwie jest bardzo długa. Wpływ mają na to liczne czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników, trudne warunki panujące na terenie budowy, spowodowane m.in. pracą na wysokościach, przy dużym stężeniu hałasu i pyłów, a także pod presją. Dlatego branżowi fachowcy są narażeni na uszkodzenia słuchu, choroby układu oddechowego czy problemy ze wzrokiem. Ciężka praca fizyczna, wpisana w budowlaną codzienność, może skutkować także uszkodzeniami kręgosłupa, układu kostnego i ruchu, mięśni, stawów.

Jak zadbać o zdrowie na budowie?

Pracodawcy, obok zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania obowiązków, powinni zadbać także o dostęp do odpowiedniej profilaktyki medycznej dla pracowników w ramach medycyny pracy. W końcu zadaniem tych świadczeń jest nie tylko kontrola zdolności fizycznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, ale też zapobieganie chorobom zawodowym. Dlatego pracodawcy powinni zapewnić zatrudnionym możliwość cyklicznego monitorowania stanu zdrowia, aby zapobiec występowaniu tych problemów lub wykryć jej jak najwcześniej. Pakiet badań i konsultacji, z których może skorzystać pracownik sektora budowlanego powinien zatem obejmować kompleksowe badania diagnostyczne i konsultacje z odpowiednimi specjalistami, uwzględniające zarówno ewentualne problemy wynikające z charakteru pracy, jak i wieku zatrudnionych.

Na rynku pracy aktywnych jest wiele pokoleń, które mają czasem diametralnie różne potrzeby zdrowotne. Przykładowo, Millenialsi borykają się z większą liczbą problemów zdrowotnych niż poprzednie pokolenie, gdy było w ich wieku. Między innymi częściej potrzebują opieki neurologicznej niż ich starsi koledzy. Nie wolno o tym zapominać i rozważnie dobierać zakres świadczeń zapewnianych w ramach medycyny pracy – dodaje Xenia Kruszewska z SALTUS Ubezpieczenia.

Pakiet ochrony medycznej dla pracownika budowlanego

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wcześniej czynniki, nie jest to krótka lista. Powinna ona obejmować przede wszystkim działania profilaktyczne związane z chorobami:

  • układu ruchu (m.in. konsultacje ortopedyczne, diagnostyka RTG, świadczenia rehabilitacyjne),
  • układu oddechowego (m.in. konsultacje pulmonologiczne i alergiczne),
  • układu mięśniowego (m.in. opieka neurologa, dostęp do badań obrazowych),
  • słuchu (m.in. konsultacje laryngologiczne, audiologiczne).

Innymi świadczeniami, istotnymi z punktu widzenia pracowników sektora budowlanego są badania wysokospecjalistyczne, czyli m.in. rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa, które również można uwzględnić w medycynie pracy w ramach ubezpieczenia. Przedsiębiorcy budowlani przy zakupie polisy powinni także zwrócić uwagę na listę oferowanych zabiegów, zwłaszcza w ramach chirurgii 1 dnia.

Kontakt dla mediów