SPIE ogłasza zwycięzców Dnia Innowacji 2024

Paryż, 22 marca 2024 – SPIE, niezależny europejski lider w usługach multitechnicznych dotyczących energii i przesyłu danych z dumą ogłasza zwycięzców Dnia Innowacji 2024, wewnętrznego wydarzenia Grupy prezentującego pomysłowość jego zespołów. 21 marca 2024 roku w Rotterdamie, poza ceremonią wręczenia nagród, zgromadziło się ponad 600 osób, aby odkrywać i dzielić się najbardziej innowacyjnymi rozwiązaniami opracowanymi przez pracowników i partnerów.


Grupa SPIE jest otwarta na innowacje angażując wszystkich swoich udziałowców, klientów, partnerów i pracowników. Za podejście to odpowiada sześć europejskich komitetów i działów innowacji zlokalizowanych w każdej spółce zależnej. Sześć komitetów strategicznych – Technologii Budowlanej, Przemysłu, Sieci Miejskich, Zarządzania Obiektami Technicznymi, Usług Informacyjno-Komunikacyjnych oraz Technologii Cyfrowej – wspiera łączenie wiedzy i doświadczenia oraz pomaga budować połaczenia dzięki swojemu przekrojowemu podejściu. Działy innowacji w każdej spółce zależnej przyczyniają się do wyszukiwania, rozwijania i rozpowszechniania innowacji w terenie.


W tym roku zgłoszono ponad sześćdziesiąt projektów, co podkreśliło pionierski talent i przyszłościowe podejście zespołów SPIE w tak różnorodnych obszarach, jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, gospodarka o obiegu zamkniętym czy zarządzanie energią. Komitety strategiczne wybrały zwycięzców stosując rygorystyczne kryteria: znaczenie dla Grupy, wykonalność, innowacyjność i wpływ na środowisko.
W SPIE innowacja wykracza poza technologię; musi być zgodna z etycznymi i zrównoważonymi praktykami. Właśnie dlatego w Dniu Innowacji po raz pierwszy przyznano Nagrodę Zrównoważonego Rozwoju za innowacje o silnym wpływie społecznym lub środowiskowym.

Zwycięzcami Dnia Innowacji 2024 zostali:

Nagroda Specjalna Jury: One SPIE Zespół ds. Innowacji i Cyfryzacji. Zespół ten został doceniony za innowacyjne podejście polegające na łączeniu pracowników z różnych spółek zależnych o różnych obszarach specjalizacji do jednoczesnej pracy nad czterema projektami. Interdyscyplinarne podejście zespołu działającego w ramach komisji Technicznej Obsługi Nieruchomości było głównym atutem w rozwiązywaniu problemów związanych z konserwacją predykcyjną, zastosowaniem IoT w zarządzaniu obiektami, zoptymalizowanymi procesami rozpoczynania kontraktów i raportowaniem środowiskowym.


Nagroda w kategorii “Technologia Budowlana”: Alexander Mihatsch i Jens Oliver Lechner (SPIE Deutschland & Zentraleuropa, Niemcy), nagrodzeni za mobilną stację ładowania pojazdów elektrycznych, która została pomyślnie wdrożona na placach budowy, skutecznie rozwiązując wyzwania związane ze zrównoważoną mobilnością na tymczasowych placach budowy.


Nagroda w kategorii “Zdrowie i Bezpieczeństwo” oraz “Sieci miejskie - Przesył & Dystrybucja”: Mario Mitschke i Jürgen Vieregge (SPIE Deutschland & Zentraleuropa), nagrodzeni za opracowanie sprzętu do reagowania w sytuacjach awaryjnych dla obsługi linii wysokiego napięcia, odzwierciedlającego ciągłą poprawę bezpieczeństwa i wydajności w miejscach wysokiego ryzyka.


Nagroda w kategorii “Sieci miejskie – Smart City”: Wojciech Szemiel (SPIE Elbud Gdańsk, Polska), uhonorowany za projektowanie i budowanie dedykowanego oświetlenia dla przejść dla pieszych, zwiększającego bezpieczeństwo użytkowników drogi poprzez zwiększenie widoczności pieszego w obszarze przejścia oraz w strefie oczekiwania.


Nagroda w kategorii “Usługi Informacyjne & Komunikacyjne”: Blerim Rudhani (SPIE Switzerland), doceniony za rozwój usługi zrównoważonego i bezpiecznego zarządzania nieużywanym sprzętem IT.


Nagroda w kategorii “Przemysł”: Fuqiang Zhuang (SPIE France), przyznana za system zarządzania energią zaprojektowany w celu optymalizacji wykorzystania energii słonecznej i ograniczenia wykorzystania generatorów diesla w odizolowanych zakładach produkcyjnych.


Nagroda w kategorii “Techniczna Obsługa Nieruchomości”: One SPIE Zespół ds. Innowacji i Cyfryzacji. Zespół ten otrzymał w tym roku kolejną nagrodę za holistyczne podejście i opracowanie kompleksowego rozwiązania w zakresie konserwacji predykcyjnej central wentylacyjnych.


Nagroda w kategorii “Technologia Cyfrowa”: Fabian Didion, Daven Röttger i Carsten Ruffer (SPIE Deutschland & Zentraleuropa), docenieni za stworzenie chat bota opartego na generatywnej sztucznej inteligencji, który usprawnia wsparcie IT świadczone pracownikom SPIE.


Nagroda w kategorii “Zrównoważony rozwój”: Thida Dumoulin (SPIE France), nagrodzona za opracowanie łatwego w obsłudze kalkulatora umożliwiającego dzielenie się z klientami SPIE śladem węglowym związanym z każdą z jej ofert. SPIE będzie korzystać z tego narzędzia, aby ułatwić klientom obliczanie emisji Scope 3 przy określaniu własnego wpływu na środowisko.


Daniel Cadet, Dyrektor ds. Procesów Biznesowych i Innowacji w Grupie SPIE, skomentował: „Gratuluję zwycięzcom i uczestnikom ich osiągnięć, które ilustrują zaangażowanie Grupy w innowacje, doskonałość usług i bardziej zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy bardzo dumni z konkretnych wyników które zostały dostarczone w ramach skutecznego procesu współpracy skupionego na dzieleniu się pomysłami i wspólnym opracowywaniu rozwiązań”.


O SPIE
SPIE jest niezależnym europejskim liderem usług multitechnicznych w obszarach energii i komunikacji. 50 000 naszych pracowników angażuje się we wdrażanie transformacji energetycznej i odpowiedzialnej transformacji cyfrowej wraz z naszymi klientami.
SPIE osiągnęło w 2023 roku skonsolidowane przychody w wysokości 8,7 miliarda euro i skonsolidowaną EBITA w wysokości 584 milionów euro.